Υποδομές

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. στεγάζεται σε γραφεία 100 τ.μ., επί της Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 118, Ηράκλειο Κρήτης.

Η εταιρία διαθέτει σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή όπως τηλεφωνικό κέντρο, τοπικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δίκτυο wi-fi, μηχανήματα ταχείας εκτύπωσης και αναπαραγωγής εγγράφων, εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού.