Προγράμματα Χρηματοδότησης

Μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων τους, στα οποία προβλέπονται συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις στον Ελλαδικό χώρο.

Η υλοποίηση των έργων βασίζεται στη σημαντική γνώση της λειτουργίας των Εθνικών & Ευρωπαϊκών δομών αξιολόγησης και παρακολούθησης χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, έχοντας σαν απόλυτο στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται επικεντρώνονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Σύνταξη και Υποβολή Αιτήσεων Ένταξης Επενδυτικών Έργων στις Διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου για επενδυτικά σχέδια που αφορούν :
 • Πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, λατομεία αδρανών υλικών, κλπ)
 • Δευτερογενή τομέα (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, συσκευαστήρια οπωροκηπευτικών, ελαιουργεία, τυροκομεία, βιοτεχνίες ζωοτροφών, κλπ)
 • Τριτογενή τομέα (Κατασκευή νέων Ξενοδοχείων 5 αστέρων, Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενων ξενοδοχείων, Ειδικές μορφές τουρισμού, Αποθήκες Logistics κλπ)
 • Υποβολή Αιτήσεων Ένταξης Επενδυτικών Έργων στις Διατάξεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Υποβολή Αιτήσεων Ένταξης Επενδυτικών Έργων στα προγράμματα και τις Δράσεις του ΕΣΠΑ
 • Υποβολή Αιτήσεων Ένταξης Επενδυτικών Έργων στις Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (LEADER κλπ).
 • Ειδικές Χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση επιτυχών έργων σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος, όπως ISO, EMAS, EN κλπ.
 • Αξιολογήσεις Επενδυτικών Σχεδίων
 • Σύνταξη Εγχειριδίων Υλοποίησης Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης.
 • Εύρεση Πόρων για τη Χρηματοδότηση Επενδυτικών Έργων.
 • Project Management Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων.
Close Menu