Μελέτες - Αδειοδοτήσεις Έργων και Δραστηριοτήτων

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. παρέχει όλο το φάσμα των μελετών που απαιτούνται για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας δραστηριότητας.

Ενδεικτικά, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, περιλαμβάνονται:

  • Σχεδιασμός νέων μεταποιητικών μονάδων ή ανασχεδιασμός υφισταμένων
  • Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας Βιοτεχνιών-Βιομηχανιών
  • Μελέτες Πυρασφάλειας
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε εγκαταστάσεις & κτίρια
  • Μελέτες Παραγωγής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
  • Μελέτες Επικινδυνότητας Χώρων Εργασίας
Close Menu