Υπηρεσίες σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

  • Μελέτες σκοπιμότητας ίδρυσης αναπτυξιακών επιχειρήσεων & οργανισμών
  • Μελέτες Σκοπιμότητας και Κόστους οφέλους για έργα Δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων.
  • Υποβολή φακέλων (αίτηση, τεχνικό δελτίο, έκθεση σκοπιμότητας) για την ένταξη δημοτικών έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
  • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Οργανισμών.
  • Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.
  • Τεχνική και υποστηρικτική βοήθεια για την ωρίμανση έργων και την αναζήτηση και αξιολόγηση χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίησή τους.
Close Menu