Συστήματα Διαχείρισης

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες προετοιμασίας, οργάνωσης και παρακολούθησης επιχειρήσεων και οργανισμών για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την Εργασία σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, ISO 14001/ EMAS και OHSAS 18001 και άλλα εξειδικευμένα πρότυπα κατά περίπτωση.

Αναλυτικά, ο τομέας δραστηριότητας Ποιότητας και Περιβάλλοντος περιλαμβάνει το παρακάτω φάσμα υπηρεσιών:

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001
  • Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ISO 22000, FSSC 22000, IFS, BRC)
  • Συστήματα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001
  • Συστήματα Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 (για δημόσιους Οργανισμούς)
  • Συστήματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας ISO 14001
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS
  • Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001
Close Menu