Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. παρέχει μια ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Διαγνωστικές μελέτες
  • Οργάνωση/αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών στρατηγικών σχεδίων
  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας-βιωσιμότητας
  • Υποστήριξη στην ίδρυση και οργάνωση της λειτουργίας νέων επιχειρήσεων
  • Αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
  • Μελέτες αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων